top of page

Sojový vosk je zmes vytvorená kombináciou zo sójového vosku. Je možné do vosku pridávať farbivá a vonné látky rozpustné v oleji.


Fyzikálne vlastnosti
Testovací metoda Typická
Bod tuhnutia ASTM D938 34,0 ° C
Bod topenia IP371 45,5 ° C
Viskozita pri 100 ° C ASTM D445 9.7cSt
Penetrácia pri 25 ° C ASTM D1321 60dmm
Farba vosku: biela až smotanová


Poznámky výrobcu
KeraSoy-sojový vosk nevyžaduje prísady iné než vône a farvu, které potrebuje výrobca svíčok.  Doporučuje, aby se vosk zahrieval na max 39°C. Tento typ vosku je určený pre nalievanie do skla a keramiky. Môžete použiť knôt do parafínových sviečok. Spravidla je vhodnejší o čosi hrubší knôt ako sa udáva pri parafíne. Správnosť hrúbky knôtu je nutné odskúšať, nakoľko odháranie vosku môže ovplyvniť pridaná farba i vôňa.

Vosk uskladňujte na chladnom a tmavšom mieste , bez slnečného žiarenia.

 

Sviečku nenechávajte horieť bez dozoru!

Sójový vosk - do skla

CenaOd € 4,95
včetně DPH
Balenie
    bottom of page