top of page

Obchodné podmienky 
& GDPR

Starostlivosť o zákazníka

Povinnosti predávajúceho

Našim zákazníkom sa zaväzujeme dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v kúpnej cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky. Prípadné zmeny cien

Objednaného tovaru (hlavne pri dovoze) oznámiť kupujúcemu.

 

Všetok tovar, ktorý predávame na našom internetovom obchode vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Zároveň však nezodpovedáme za:

poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;

oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;

oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi;

prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Všetky právne spory súvisiace so spracovaním platieb kartou sa riešia v súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike.

Povinnosti kupujúceho

Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.

 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok na základe faktúry alebo objednávky. 

Vybavenie objednávok

Po odoslaní vašej objednávky vám príde na uvedenú e-mailovú adresu potvrdzujúci email o tom, že objednávka bola prijatá. V prípade, že vám potvrdzujúci e-mail neprišiel, skontrolujte si najskôr svoju e-mailovú schránku, uvedenú e-mailovú adresu v objednávke, prípadne SPAM, reklamy a následne nás kontaktujte.

 

Objednávky budú spracované najneskôr v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že Vami požadované množstvo a druh tovaru (uvedené v objednávke) nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, budeme Vás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody s navrhovaným riešením.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. 

Spôsob doručenia

Objednaný tovar odosielame prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS a Slovenská pošta, a Packeta.

Osobný odber tovaru je možný v predajni HOBBY KREATIV Zimná č.65 v Spišskej Novej Vsi. Po  schystaní objednaného tovaru a čase možného odberu bude zákazník vopred informovaní.

Spôsob doručenia Česká republika

Zasielame tovar i do Českej republiky prostredníctvom GLS spoločnosti alebo spoločnosťou Packeta do boxu pri platbe

kartou v e-shope. 

Doručenie zadarmo v rámci SR

Pri objednávke tovaru v hodnote  60 € s DPH a viac do hmotnosti 10 kg, pri zvolenej platbe vopred máte dodanie zadarmo. Pri zásielke vážiacej viac ako 10 kg a celkovom objeme objednávky viac ako 60 € pri platbe kartou je poštovné s 50% zľavou. 

Predávajúci si vyhradzuje v tomto prípade právo zvoliť najekonomickejší spôsob dopravy podľa hmotnosti, obsahu a veľkosti objednaného tovaru.

Ochrana súkromia & GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
   

 • 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Jitka Nováková-Fortuna (ďalejlen"správca"), prevádzkovateľ E-shopu: hobby-kreativ.sk

 • 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Jitka Nováková – Fortuna, Sdarovcova 9344/2, Novoveská Huta, 0533IČO: 41317335

 • 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   

 • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   

 • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za predaj tovaru, kontaktovanie za účelom obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

 • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

 1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Wix.com Ltd. (prevádzkovateľ e-shop-ového systému), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na          e-mailovej adrese: objednavky@hobby-kreativ.sk

 

 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť. Ide o dodacie adresy, telefonický kontakt, a e-mail.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  1.9.2018

Payment Methods

Platobné podmienky

Ceny

Ceny uvedené na našom internetovom obchode sú uvádzane s DPH i bez DPH, nakoľko sme platcovia DPH.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení obchodných podmienok. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu poštovného na základe hmotnosti a veľkosti zabalenej zásielky.

Kupujúceho o tejto skutočnosti budeme informovať emailom výpisu objednávky, prípadne telefonicky.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

Faktúra (daňový doklad) je zasielaná v papierovej a/alebo elektronickej forme a je priložená k zásielke.

Všetky právne spory súvisiace so spracovaním platieb kartou sa riešia v súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike. 

​Spôsoby platby

 • platba kartou Visa/Mastercard,

 • platba dobierkou,

 • platba pri osobnom odbere - osobný odber v predajni Hobby Kreativ art - kartou alebo v hotovosti,

 • faktúra - platba vopred na účet 

Visa_Brandmark_Blue_RGB_2021.png
mc_symbol_rgb.png

Veľkoobchodné dopyty

PRIPRAVUJEME PODMIENKY

DOČASNE:

Pre veľkoobchodné dopyty napíšte e-mail na adresu:

hobbykreativ.snv@gmail.com

alebo použite kontaktný formulár.

bottom of page